Coffeedream konkurs za talentovane kreativce i dizajnere

Organizator nagradnog konkursa “Dizajniraj novogodišnju čašu”: Santa Clara d.o.o. Beograd, ul. Dimitrija Marinkovića 5/4.
Učesnici: svi punoletni građani Republike Srbije.

Trajanje konkursa: od 01.07.2020. godine sa početkom u 10h do 01.08.2020. godine do 23h

Pravila učestvovanja

Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama.
Učesnici će imati mogućnost da svoj talenat iskažu kreiranjem 3 (tri) različita dizajna novogodišnje čaše, koje bi bile stilski i tematski povezane. Nakon završetka konkursa, odabrani žiri bira 10 autora najoriginalnijih i najzanimljivijih kreacija, od kojih će naši pratioci na društvenoj mreži Instagram birati pobednički dizajn, gde pobednički dizajn mora obuhvatati sve tri kreacije istog autora.

Nagrada

Dizajner sve 3 (tri) kreacije proglašene najoriginalnijim i najzanimljivijim od strane naših pratilaca na Instagram-u, biće nagrađen sa 50 000 (pedeset hiljada) dinara i svaka čaša iz novogodišnje serije će nositi njegov/njen zvanični potpis.

Pobednički dizajn biće apliciran na čašama za poneti, koje će biti dostupne u novogodišnjem periodu od 15. novembra 2020. do kraja januara 2021. godine na svim našim lokacijama.

Pobednički dizajn i ime dobitnika biće objavljeno na našoj internet stranici www.coffeedream.rs kao i na društvenim mrežama Coffeedream-a, najkasnije 15 dana od završetka konkursa.
Učesnik čiji dizajn bude proglašen kao pobednički biće kontaktiran od strane organizatora (telefonskim putem ili putem e-mail-a) najkasnije u roku od 7 dana od momenta objavljivanja pobednika, kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade. Ukoliko dobitnik nagrade iz ovog konkursa ne odgovori na telefonski poziv, odnosno e-mail, u periodu od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja pobednika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator neće biti u obavezi da nagradu isporuči.

Žiri

Marketing tim Coffeedream-a

Žiri Organizatora će prihvatiti samo dizajnerska rešenja koja poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Coffeedream.

Na konkursu mogu učestvovati svi koji:

• su stariji od 18 godina;
• su saglasni sa pravilima ovog konkursa;
• su vešti u korišćenju Adobe Illustrator-a i/ili Photoshop-a**;
** Ukoliko ne koristite navedene programe, a posedujete talenat, spremni smo da vam damo priliku da nam nacrtate svoje kreacije u skladu sa svim već navedenim pravilima i da date crteže skenirate i takođe prosledite u PDF formatu na e-mail adresu, priloženu u daljem tekstu ispod.
• pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sva izrađena dizajnerska rešenja, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
• pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
• pristaju da Organizator prikupljena dizajnerska rešenja koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

Napomena

  • ZNAK (usna) NE SME se menjati ugao i boja znaka, dok je veličina proizvoljna
  • ISPIS (coffeedream)NE SME se menjati font dok je ugao i veličina proizvoljna
  • Znak i ispis MORAJU biti sastavni deo dizajna, pozicija je proizvoljna.
  • Pored zadate BOJE (priložena braon) možete koristiti još dve boje po izboru.
  • Lični potpis autora treba da bude sastavni deo sva tri dizajna
  • Finalni dizajn MORA biti poslat u PDF formatu nazvan imenom autora.

Učesnici mogu poslati svoje kreacije na e-mail adresu: andjela.lacimic@coffeedream.rs najkasnije do 23h, 01.08.2020, kada će stranica za učesnike zvanično biti zatvorena.
PDF format dizajna je obavezan.

Sve kreacije poslate nakon isteka konkursa neće biti uvažene.

Ukoliko imate nekih nedoumica u vezi konkursa ili dodatnih pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail adresu: andjela.lacimic@coffeedream.rs

Radujemo se vašim kreacijama i puno SREĆE na konkursu,
želi vam vaš Coffeedream tim 🙂

Opšte odredbe

Santa Clara d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter. Da biste učestvovali u ovom nagradnom konkursu potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa, tako što ćete kliknuti da prihvatate ili se slažete sa ovim pravilima. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe. Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su telefon i e-mail adresa prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran od strane Santa Clara-e u vezi ovog konkursa. Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Santa Clara-e da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sva dizajnerska rešenja koja po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Santa Clara promoviše (biće uklonjena dizajnerska rešenja koja se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). Potvrđujem da Santa Clara ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Santa Clara nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. Svojim potpisom na dizajnu garantujem da sam ja autor istog i da snosim odgovornost u slučaju plagijata čime bih kršio/kršila tuđa autorska prava. U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.