Volim kafu jer mi daje iluziju da sam budan.

LEWIS BLACK

Nauka nikada ne može da pronađe bolji sistem komunikacije od pauze za kafu.

EARL WILSON

Zapravo, ispostavlja se da je ovo osnovna potreba ljudskog srca u skoro svakoj velikoj krizi – šolja dobre, vruće kafe.

ALEKSANDAR KING